Att plugga på UC Santa Barbara är en fantastisk upplevelse, den höga akademiska standarden, närheten till stranden och naturen samt studentlivet i området är bara några få av alla saker som gör campuset unikt. Går du i tankebanorna att börja plugga i Santa Barbara? Extension Program är en av flera olika varianter på hur du som internationell student kan läsa på UCSB. I denna artikel beskriver vi allt du behöver veta om UCSB Extension Program.

Vad är UCSB Extension?

UCSB Extension Program, numera benämnt UCSB Professional and Continuing Education, innebär att du kan betala för att ta kurser på UCSB utan att vara officiellt antagen till skolan. Programmet erbjuder en bred variation av kurser och certifikat inom olika ämnen. Tanken är att ämnena ska vara nära kopplade till vad som efterfrågas på jobbmarknaden. Därmed kan du ta certifikat inom bland annat Digital Marketing och populära Technology Management. Många av kurserna har en mer praktisk och entreprenörsinriktad profil och går på kvällstid och online.

Det är inte bara universitetsstudenter som läser via Extension Program. Kurserna attraherar alla åldrar, till exempel de som redan har en karriär och vill spetsa sina kunskaper inom ett område. Fördelen med detta är att det är ett flexibelt system som lätt går att anpassa utifrån individuella behov. Programmet fungerar för dig som internationell student oavsett om du är mitt i din nuvarande universitets- eller högskoleutbildning, inte har börjat plugga än eller redan är färdig med dina studier. Extension Program är ett paraplybegrepp där flera utbildningsvarianter ingår. Som internationell student har du olika alternativ. Bland dessa är UIP och International Diploma Program.

Vad är skillnaden mellan UIP och International Diploma Program?

Via International Diploma Program har du endast tillgång till diploma-kurserna via universitetet som går under Extension Program. Detta kan vara bra om du är säker på vilken typ av diploma du vill läsa eller om du vet att du bara kommer att vara pa skolan en begränsad tid.

UIP är en förkortning för University Immersion Program. Till skillnad från International Diploma Program får du genom UIP tillgång till både diploma-kurserna som erbjuds av UCSB extension program och de akademiska kurserna på universitetet. På så sätt öppnas hela campus upp för dig. Eftersom du inte ansöker med något speciellt huvudämne kan du ta kurser inom vilket område som helst. Detta är en fantastisk möjlighet då UCSB har många nationellt ledande forskningsinstitutioner inom olika ämnen.

UCSB går under quarter systemet vilket innebär att skolåret är uppdelat i fyra kvartal- höst, vinter, vår och sommar. Du kan plugga allt från en quarter upp till flera år på skolan. Vanligtvis brukar studenter läsa mellan en till tre quarters här. Tre quarters motsvarar två terminer i det svenska skolsystemet.

Hur fungerar det att vara utbytesstudent via UCSB Extension?

Vanligtvis brukar de som läser på Extension Program vara begränsade i sin tillgång till universitetsförmåner till skillnad från en formellt antagen UCSB student. Det ser dock lite annorlunda ut om du är internationell student. Till skillnad från andra som läser via Extension Program betalar du som internationell student en klumpsumma innan du påbörjat dina studier. I denna summa ingår tillgång till förmånerna precis som vilken annan student som helst: Student Health, Recreation Center, fri tillgång till kollektivtrafiken samt en mängd universitetsdrivna evenemang är bara några av sakerna som ingår. Det enda som kan vara begränsat är tillgången till vissa konserter samt skolans egna läxhjälpstjänst. I övrigt ser det precis likadant ut gällande tillgång till universitetetsresurser.

Får jag ta del av studentlivet som UCSB Extension student?

Många som ansöker via Extension är rädda att de inte ska få tillgång studentlivet på samma sätt som andra UCSB-studenter. Studentlivet i Santa Barbara ser dock väldigt annorlunda ut än vad det gör i Sverige, här är nästan alla studentevenemang privat arrangerade utan formell koppling till universitetet. Därför är det många av de som bor i Isla Vista, det lilla studentområdet vid campus, som faktiskt går på andra universitet som till exempel SBCC. Dessa studenter har fortfarande möjlighet att ta del av privata klubbar, sportlag och liknande. Studentlivets fester hålls nästan alltid av privatpersoner eller fraternities och sororities.

Hur ansöker jag?

Ansökningsprocessen ser olika ut beroende på vad du vill läsa. Vill du bara läsa separata kurser räcker det att se till att du har de begärda förkunskapskraven och att du betalar studieavgiften. Om du vill läsa ett certifikat är det en separat ansökningsprocess med egna instruktioner. Som internationell student behöver du visa kunskaper inom engelska genom ett engelska-test, bevis på försäkring och finansiellt stöd.

En av de bästa sakerna med UCSB är flexibiliteten som de erbjuder sina studenter. I allmänhet tenderar den officiella informationen på hemsidan och skolportaler att verka väldigt strikt och byråkratisk, men när du väl kommer i kontakt med personalen är de snabba på att hitta lösningar för studenternas individuella behov.

Calistudies har ett nära samarbete med UC Santa Barbara vilket innebär att vi kan hjälpa dig kostnadsfritt med hela din ansökan. Här kan du läsa mer och ansöka.