Ett universitet erbjuder generellt längre utbildningar där du kan läsa till exempelvis en Bachelor’s degree eller Master’s degree. Ett community college innefattar däremot endast utbildningar på max två år. Du kan alltså läsa de två första åren på ett community college för att sedan göra en transfer till ett universitet för att fullfölja din Bachelor’s degree, alternativt ta ut en Associate’s degree som är på två år. Förutom utbildningens längd utgör även priset en stor skillnad då community colleges är betydligt billigare än ett universitet.

Här kan du läsa mer.