Marknadsplatsen

Välkommen till Marknadsplatsen, annonsplatsen för dig som studerar eller ska börja studera i USA. Tjänsten är kostnadsfri och får endast användas av dig som privatperson.