Examenstyper i USA

High School

High School i USA motsvarar på ett ungefär det sista året på högstadiet samt gymnasiet i det svenska utbildningssystemet.
Examenstyp: High School Diploma.

Study Abroad

Study abroad innebär att du läser 1-2 terminer på ett community college där du på plats väljer vilka kurser du vill läsa och formar ditt eget program. Om du studerar vid ett svenskt universitet kan det finnas möjlighet att tillgodoräkna dig kurserna du läser. Study abroad är en vanlig studieform och passar dig som vill pröva på att studera i USA och är ett utmärkt sätt att påbörja en certificate eller associate’s degree.

Certificate

En certificate tar vanligtvis ett år att läsa och innebär att du väljer ett huvudämne där vissa av kurserna är obligatoriska medan andra är valfria. Att ta en certificate innebär att du får en certifiering inom ditt valda ämnesområde och kan jämföras med en svensk yrkesutbildning där du får ett intyg att du är behörig eller har kunskapen som krävs för ett visst yrke. Självklart går det utmärkt att fortsätta dina studier och ta en associate’s degree.
Examenstyp: Certificate of Completion (C).
Nivå: Undergraduate, Graduate.

Associate’s Degree

En Associate’s Degree är en grundläggande examenstyp som vanligtvis tas vid ett community/city college och tar cirka 2 års heltidsstudier att läsa till. Associate’s Degrees ger en bred akademisk grund och kan användas som en startpunkt för en Bachelor’s Degree (kandidatexamen) eller som yrkesinriktad utbildning för att förbereda sig för specifika karriärvägar. De är också ofta överförbara till fyraåriga högskolor och universitet. Översatt till det svenska utbildningssystemet ligger en Associate’s Degree mellan en svensk gymnasie- och kandidatexamen och motsvarar en halv Bachelor’s Degree.

Examenstyper:
Associate of Arts (A.A.): Tilldelas vanligtvis dig som studerar humaniora, företagande och samhällsvetenskap.
Associate of Science (A.S.): Tilldelas dig som studerar i vetenskapliga och tekniska områden.
Nivå: Undergraduate.

Bachelor’s Degree

Bachelor’s degree är en grundläggande akademisk examen som vanligtvis tas på ett college eller universitet i USA och motsvarar normalt fyra års heltidsstudier. Det är vanligt att de flesta kandidatprogram tar fyra år att slutföra, men det finns vissa undantag. Vissa program, särskilt inom områden som ingenjörsvetenskap och arkitektur, kan ta längre tid och vanligtvis fem år. Å andra sidan kan ambitiösa studenter, med hjälp av sommarskolor eller extra hög studiebelastning, slutföra sin Bachelor’s degree på tre år.

En Bachelor’s Degree i USA motsvarar i allmänhet en svensk kandidatexamen i termer av nivå och akademisk prestation. Det är den första nivån av högre utbildning och ger studenter en bred utbildning inom sitt huvudämne, tillsammans med allmänna utbildningskrav inom olika ämnen. Efter att ha avslutat en Bachelor’s Degree kan studenter välja att gå vidare till en master- eller doktorandutbildning om de önskar fördjupa sin kunskap inom ett specifikt område eller fortsätta sina studier.

Exempel på examenstyper:
Bachelor of Arts (B.A.): Tilldelas vanligtvis dig som studerar humaniora, företagande och samhällsvetenskap.
Bachelor of Science (B.S.): Tilldelas dig som studerar i vetenskapliga och tekniska områden.
Nivå: Undergraduate.

Master’s Degree

En Master’s Degree är en avancerad akademisk examen som kommer efter en Bachelor’s Degree. Den innebär att studenten fördjupar sina kunskaper och expertis inom ett specifikt ämnesområde eller yrkesområde. För att ta en Master’s Degree måste studenter normalt slutföra ytterligare 1 till 2 års studier efter att ha avslutat sin Bachelor’s Degree (kandidatexamen). Under dessa studier genomför de avancerade kurser, projekt eller forskning inom sitt valda område. En Master’s Degree öppnar vanligtvis dörrar till mer specialiserade jobb och kan också vara en förberedelse för doktorandstudier för dem som önskar fördjupa sina kunskaper ytterligare.

Exempel på examenstyper är:
Master of Arts (MA)
Master of Science (MS)
Master of Business Administration (MBA) med flera
Nivå: Graduate.

Doctor’s Degree

En doctor’s degree innebär minst 4 års forskarstudier efter en Bachelor Degree.
Examenstyper: Många beroende på vad du läser.
Nivå: Graduate.