Examenstyper i USA

High School

High School i USA motsvarar på ett ungefär det sista året på högstadiet samt gymnasiet i det svenska utbildningssystemet.
Examenstyp: High School Diploma.

Study Abroad

Study abroad innebär att du läser 1-2 terminer på ett community college där du på plats väljer vilka kurser du vill läsa och formar ditt eget program. Om du studerar vid ett svenskt universitet kan det finnas möjlighet att tillgodoräkna dig kurserna du läser. Study abroad är en vanlig studieform och passar dig som vill pröva på att studera i USA och är ett utmärkt sätt att påbörja en certificate eller associate’s degree.

Certificate

En certificate tar vanligtvis ett år att läsa och innebär att du väljer ett huvudämne där vissa av kurserna är obligatoriska medan andra är valfria. Att ta en certificate innebär att du får en certifiering inom ditt valda ämnesområde och kan jämföras med en svensk yrkesutbildning där du får ett intyg att du är behörig eller har kunskapen som krävs för ett visst yrke. Självklart går det utmärkt att fortsätta dina studier och ta en associate’s degree.
Examenstyp: Certificate of Completion (C).
Nivå: Undergraduate, Graduate.

Associate’s Degree

Associate’s degree är en grundläggande examenstyp som tas vid ett college/city college eller universitet och tar normalt sätt 2 år. Precis som med en certificate så väljer ett huvudämne där vissa av kurserna är obligatoriska medan andra är valfria. En associate’s degree har ingen svensk motsvarighet men är på en högre nivå än high school diploma och motsvarar ungefär en halv bachelor’s degree.

Examenstyper:
Associate of Arts (A.A.): Tilldelas vanligtvis dig som studerar humaniora, företagande och samhällsvetenskap.
Associate of Science (A.S.): Tilldelas dig som studerar i vetenskapliga och tekniska områden.
Nivå: Undergraduate.

Bachelor’s Degree

Bachelor’s degree är en grundläggande akademisk examen som tas på college eller universitet och motsvarar fyra års heltidsstudier även om vissa program så som ingenjör och arkitektur i vanliga fall tar fem år. Vissa universitet och college erbjuder ambitiösa studenter, oftast med hjälp av sommarskola att läsa på så lite som tre år. En bachelor’s degree motsvarar en svensk kandidatexamen.

Examenstyper:
Bachelor of Arts (B.A.): Tilldelas vanligtvis dig som studerar humaniora, företagande och samhällsvetenskap.
Bachelor of Science (B.S.): Tilldelas dig som studerar i vetenskapliga och tekniska områden.
Nivå: Undergraduate.

Master’s Degree

En master’s degree är 1-3 års påbyggnad på en bachelor degree.
Examenstyper: Många beroende på vad du läser.
Nivå: Graduate.

Doctor’s Degree

En doctor’s degree innebär minst 4 års forskarstudier efter en Bachelor Degree.
Examenstyper: Många beroende på vad du läser.
Nivå: Graduate.