Amerikanska Utbildningssystemet

Amerikanska utbildningssystemet består av elementary school, middle school, junior high school samt college och universitet.

Elementary school

Ålder: 5-11 år.

Middle school eller Junior high school

Ålder: 11-14 år.

High school

Ålder: 14-18 år.
Examenstyper: High School Diploma.

College och universitet

Ålder: Från 18 år.
Examenstyper:
Associate of Arts (A.A.)
Associate of Science (A.S.)
Bachelor of Arts (B.A. )
Bachelor of Science (B.S.)
Certificate (C)
Med flera.

Betygssystemet i USA

Betygssystemet i USA har en skala på elva olika grader där A motsvarar högsta betyg och F lägsta som står för fail.
A+
A
A-
B+
B
B-
C+
C
C-
D
F