Finansiering av studier i USA

Den vanligaste formen för finansiering av studier i USA för svenskar är genom studiebidrag och förmånligt studielån från CSN. Vissa skolor, framförallt college och universitet, erbjuder i vissa fall stipendier.

Studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden)

Alla skolor och utbildningar som Calistudies erbjuder är godkända för studiemedel från CSN. Efter du anmält dig till en skola så hjälper vi dig med hela ansökningsprocessen för CSN.

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan få studiemedel för en hel utbildning eller för fristående kurser. Du får studiemedel under de veckor som du är registrerad på utbildningen eller kursen. Studiemedel söker vi gemensamt hos CSN efter det att du fått antagningsbeskedet från skolan, det är därför bra att skicka in din ansökan till Calistudies i god tid. Du kan ansöka om bara bidrag om du vill. Bidraget får du och behöver inte betalas tillbaka om du sköter dina studier medan studielånet är ett väldigt förmånligt lån. Hur mycket bidrag och lån du får beror på hur många veckor du ska studera. När du studerar i USA kan du även ansöka om ett merkostnadslån på upp till 12 000 kr för att finansiera en tur- och returresa. Det är ett kompletterande lån som ska kompensera för att det kan vara dyrare att studera utomlands.

Studiemedel från CSN för språkresor

Du kan få studiemedel för att läsa en språkkurs utomlands. Det finns dock vissa krav du måste uppfylla beroende på vilket land du ska läsa i och vilken nivå språkkursen är på. Många språkkurser som finns är på gymnasial nivå och ger rätt till studiemedel från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Om du ska studera utanför EU/EES och Schweiz gäller följande:

  • Det språk du ska läsa måste ha officiell status i det land där du tänker studera.
  • Kursen måste vara på heltid.
  • Kursen måste avslutas med ett kunskapsprov.
  • Det är skolan som avgör om kursen är på heltid. Heltid innebär oftast lektioner i sammanlagt 15–20 timmar per vecka.

Kunskapsprov

Det avslutande kunskapsprovet måste visa om du är godkänd eller inte. Du måste göra slutprovet även om detta är frivilligt enligt skolan. Det beror på att du måste visa att du klarat språkkursen för att kunna få fortsatta studiemedel.

Alla Calistudies språkkurser som är minst 13 veckor långa ger rätt till bidrag och lån från CSN om du uppfyller kraven ovan.

Hur mycket kan jag få?

För belopp se: Studiemedelsbelopp för 2017