Finansiering av studier i USA

Studier i USA kan bli en kostsam historia, men som tur är finns det finansiella hjälpmedel som kan bekosta universitetslivet och dina terminsavgifter. Den vanligaste formen för finansiering av studier för svenskar i USA är genom studiebidrag och förmånliga lån från CSN (Centrala Studiestödsnämnden) som kan täcka alla dina utgifter, inklusive försäkring och flygbiljetter. Det finns även flertalet stipendier du kan söka för att plugga utomlands.

Studiemedel från CSN

Studiemedel från CSN består av bidrag och lån för att du ska kunna klara sig ekonomisk under din studietid, oavsett om du läser en hel utbildning eller endast fristående kurser. Hur mycket studiemedel du tilldelas beror alltså på hur många veckor som du är registrerad på utbildningen eller kurserna. Utöver det kan du också ansöka om lån för att betala terminsavgifterna, samt täcka extra kostnader såsom försäkring eller resan till och från USA. Alla skolor och utbildningar som Calistudies erbjuder är godkända för studiemedel från CSN.

Efter du anmält dig till en skola hjälper vi dig med hela ansökningsprocessen till CSN. Detta kan dock först göras efter att du fått antagningsbeskedet från skolan du valt. Därmed underlättar det om du är ute i god tid med din ansökan till Calistudies.

Hur mycket kan jag få i lån och bidrag från CSN?

Du kan själv välja om du önskar att söka om både bidrag och lån, alternativt bara bidraget. Bidraget behöver inte betalas tillbaka såvida du sköter dina studier, medan lånet behöver betalas tillbaka tidigast sex månader efter att du slutat ta emot studiemedel. Att låna pengar från CSN för att studera är dock väldigt förmånligt med en ränta på endast 0,05 procent under 2021.

Hur mycket pengar du får i form av bidrag och lån beror på hur många veckor du ska studera, men för att ge en överblick använder vi oss av beräkningarna från CSN för 2021:

1 vecka 4 veckor 13 veckor 17 veckor
Bidrag, kr 828 3 312 10 764 14 076
Lån, kr 1 904 7 616 24 752 32 368
Merkostnadslån, kr 595 2 380 7 735 10 115
Totalt, kr 3 327 13 308 43 251 56 559

I ovanstående beräkningar är inte extra lån medräknade för att exempelvis betala terminsavgifter och försäkring.

För att bli berättigad till studiemedel från CSN behöver du studera heltid, i praktiken innebär det att du måste läsa minst 12 units per termin. Observera dock att du behöver läsa 15 units per termin om du vill bli klar med en Bachelor’s degree på fyra år. Förutom att du studerar heltid behöver du även bli godkänd på kurserna du läser, då du annars kan bli återbetalningsskyldig.

När det kommer till terminsavgiften kan du i de flesta fall låna hela beloppet från CSN, det beror förstås på vilken skola du väljer och hur dyr den är. Om du studerar på college eller universitet i USA kan du låna högst 60 920 kronor för en termin på 20 veckor, vilket motsvarar ett maxbelopp på 365 568 kronor för en total utbildning på 240 veckor. För mer detaljerad fakta kring lån för terminsavgiften hänvisar vi till CSN.

Studiemedel från CSN för språkresor

Genom Calistudies kan du åka på språkresa till San Francisco, Santa Barbara, Los Angeles och San Diego. Även här har du möjlighet att finansiera dina studier med studiemedel från CSN. När det kommer till språkresor i USA kan reglerna skilja sig lite gentemot om du skulle studera i Europa.

Följande krav från CSN gäller för språkresor i USA:

  • Det språk du ska läsa måste ha officiell status i det land där du tänker studera.
  • Kursen måste vara på heltid och pågå i minst 13 veckor*.
  • Kursen måste avslutas med ett kunskapsprov.

* Det är skolan som avgör om kursen är på heltid. Heltid innebär oftast lektioner i sammanlagt 15–20 timmar per vecka när det kommer till språkresor.

Kunskapsprovet

Genom kunskapsprovet kan du bevisa om du klarat kursen eller ej. Ett slutprov måste därmed göras för att du ska bli berättigad till studiemedel, även om kunskapsprovet anses vara frivilligt enligt skolan.

Alla språkresor med Calistudies som är minst 13 veckor långa ger rätt till bidrag och lån från CSN, förutsatt att du uppfyller kraven ovan.

Sparade pengar vs lån?

Väljer du mellan att finansiera dina studier med sparade pengar eller lån? Låt oss jämföra de olika metoderna. Att bekosta terminsavgifter med eget kapital är givetvis skönt med tanke på att du inte samlar på dig lån som ska betalas tillbaka sen när du är klar med utbildningen. På så vis kan du även spara mer pengar när du väl börjar arbeta. Men det finns dock nackdelar med att använda sig av eget sparkapital när det kommer till att bekosta studierna, varav den största anledningen är just att dina sparpengar försvinner. Detta blir framförallt märkbart när det är dags för att återvända till Sverige och drömmen om att skaffa en egen lägenhet börjar krypa inpå.

Att låna pengar är inte något man ska ta lättsamt på, men när det kommer till lån för att finansiera dina studier kan det komma till att bli en fördel. Det beror på att lånen från CSN är väldigt förmånliga med en låg ränta (0,05 procent) för att man som student ska kunna ha råd att utbilda sig och på så vis ta sig fram i livet. Genom att låna pengar från CSN kan du därmed istället använda dina sparade pengar till exempelvis en kontantinsats för en egen potentiell lägenhet i framtiden.

Stipendier

Vissa skolor, framförallt college och universitet, erbjuder även stipendier för dem som kvalificerar. För att kunna bli tilldelad ett stipendium krävs det ofta att man har någon speciell talang, som exempelvis inom idrott eller musik, alternativt att du har höga akademiska meriter. Förutom eventuella stipendier från din skola i USA, finns det även möjlighet att söka andra stipendier från bland annat din kommun i Sverige eller föreningar och församlingar du är med i. Tänk dock på att vara ute i god tid med din ansökan för stipendier!