Finansiering av studier i USA

Studier i USA kan bli en kostsam historia, men som tur är finns det finansiella hjälpmedel som kan bekosta universitetslivet och dina terminsavgifter. Den vanligaste formen för finansiering av studier för svenskar i USA är genom studiebidrag och förmånliga lån från CSN (Centrala Studiestödsnämnden) som i vissa fall kan täcka alla dina utgifter så som terminsavgifter, boende, levnadskostnader samt försäkring och flygbiljetter. Det finns även flertalet stipendier du kan söka för att plugga utomlands.

Studiemedel från CSN

Studiemedel från CSN består av bidrag och lån för att du ska kunna klara sig ekonomisk under din studietid, oavsett om du läser en hel utbildning eller endast fristående kurser. Hur mycket studiemedel du tilldelas beror alltså på hur många veckor som du är registrerad på utbildningen eller kurserna. Utöver det kan du också ansöka om lån för att betala terminsavgifterna, samt för att täcka extra kostnader såsom försäkring eller resan till och från USA. Alla skolor och utbildningar som Calistudies erbjuder är godkända för studiemedel från CSN.

Efter du anmält dig till en skola med Calistudies hjälper vi dig med hela ansökningsprocessen till CSN. Detta kan dock först göras efter att du fått antagningsbeskedet från skolan du valt. Därmed underlättar det om du är ute i god tid med din ansökan till Calistudies.

Hur mycket kan jag få i lån och bidrag från CSN?

Du kan själv välja om du önskar att söka om både bidrag och lån, alternativt bara bidraget. Bidraget behöver inte betalas tillbaka såvida du sköter dina studier, medan lånet behöver betalas tillbaka tidigast sex månader efter att du slutat ta emot studiemedel och du har 25 år på dig att betala tillbaka. Att låna pengar från CSN för att studera är dock väldigt förmånligt eftersom räntan 2024 ligger på 1,23 % och under 2023 låt räntan på 0,59 %. Kort sagt är det nästintill gratis att låna pengar från CSN och räntan har historiskt sätt varit väldigt låg. Här kan du se mer kring ränta och avgifter.

Hur mycket pengar du får i form av bidrag och lån beror på hur många veckor du ska studera, men för att ge en överblick använder vi oss av beräkningarna från CSN för 2024:

1 vecka 4 veckor 13 veckor 17 veckor
Bidrag, kr 997 3 988 12 961 16 949
Lån, kr 2 292 9 168 29 796 38 964
Merkostnadslån, kr 716 2 864 9 308 12 172
Totalt, kr 4 005* 16 020* 52 065* 68 085*

* Observera att utöver ovanstående belopp kan du få ytterligare lån för att täcka terminsavgifter, resa och försäkringar. Som exempel:
13 veckors studier 2024
Bidrag 12 961 kr (betalas ej tillbaka)
Lån: 29 796 kr
Merkostnadslån: 9 308 kr
+
Lån till resa: 17 190 kr (maxbelopp för 1 kalenderhalvår)
Lån till undervisningsavgift: 47 674 kr
Lån till försäkring: 6032 kr
Totalt: 122 961 kr för 13 veckors studier.

17 veckors studier 2024
Bidrag 16 949 kr (betalas ej tillbaka)
Lån: 38 964 kr
Merkostnadslån: 12 172 kr
+
Lån till resa: 17 190 kr (maxbelopp för 1 kalenderhalvår)
Lån till undervisningsavgift: 62 343 kr
Lån till försäkring: 7 888 kr
Totalt: 155 506 kr för 17 veckors studier.

Här nedan kan du räkna ut exakt hur mycket lån och bidrag du kan få från CSN.

För att bli berättigad till studiemedel från CSN behöver du studera heltid, i praktiken innebär det att du måste läsa minst 12 units per termin. Observera dock att du kan behöva läsa 15 units per termin om du vill bli klar med vissa examenstyper så som Associate’s Degree och Bachelor’s Degree på två respektive fyra år. Förutom att du studerar heltid behöver du även bli godkänd på kurserna du läser, då du annars kan bli återbetalningsskyldig.

Studiemedel från CSN – Vilka skolor kan jag studera på?

Calistudies är experter på studier i USA och genom oss kan du studera med CSN på flera populära skolor så som Santa Monica College, Santa Barbara City College, College of Central Florida, UC Davis, UC Santa Barbara, Green River College och Berkeley College.

Här kan du se alla skolor som vi samarbetar med.

Studiemedel från CSN för språkresor

Om du planerar att åka på en språkresa kan du även ha rätt att finansiera dina studier med hjälp av studiemedel från CSN. När det kommer till språkresor i USA kan reglerna skilja sig lite gentemot om du skulle studera i Europa.

Följande krav från CSN gäller för språkresor i USA:

  • Det språk du ska läsa måste ha officiell status i det land där du tänker studera.
  • Kursen måste vara på heltid och pågå i minst 13 veckor*.
  • Kursen måste avslutas med ett kunskapsprov.

* Det är skolan som avgör om kursen är på heltid. Heltid innebär oftast lektioner i sammanlagt 15–20 timmar per vecka när det kommer till språkresor.

Kunskapsprovet

Genom kunskapsprovet kan du bevisa om du klarat kursen eller ej. Ett slutprov måste därmed göras för att du ska bli berättigad till studiemedel, även om kunskapsprovet anses vara frivilligt enligt skolan.

Språkresa med Calistudies

Calistudies erbjuder inga språkresor längre utan rekommenderar istället studenter att välja att läsa engelska på ett college eller universitet istället vilket gör det enklare och mer förmånligt med CSN.

Sparade pengar vs lån?

Väljer du mellan att finansiera dina studier med sparade pengar eller lån? Låt oss jämföra de olika metoderna. Att bekosta terminsavgifter med eget kapital är givetvis skönt med tanke på att du inte samlar på dig lån som ska betalas tillbaka sen när du är klar med utbildningen. På så vis kan du även spara mer pengar när du väl börjar arbeta. Men det finns dock nackdelar med att använda sig av eget sparkapital när det kommer till att bekosta studierna, varav den största anledningen är just att dina sparpengar försvinner. Detta blir framförallt märkbart när det är dags för att återvända till Sverige och drömmen om att skaffa en egen lägenhet börjar krypa inpå.

Att låna pengar är inte något man ska ta lättsamt på, men när det kommer till lån för att finansiera dina studier kan det komma till att bli en fördel. Det beror på att lånen från CSN är väldigt förmånliga med nästintill oslagbar ränta för att man som student ska kunna ha råd att utbilda sig och på så vis ta sig fram i livet. Genom att låna pengar från CSN kan du därmed istället använda dina sparade pengar till exempelvis en kontantinsats för en egen potentiell lägenhet i framtiden. Som exempel kan en bolåneränta ligga 4 gånger högre gentemot räntan för CSN.

Vad är ränta?

Ränta är kostnaden för att låna pengar.

Stipendier

Vissa skolor, framförallt college och universitet, erbjuder även stipendier för dem som kvalificerar. För att kunna bli tilldelad ett stipendium krävs det ofta att man har någon speciell talang, som exempelvis inom idrott eller musik, alternativt att du har höga akademiska meriter. Förutom eventuella stipendier från din skola i USA, finns det även möjlighet att söka andra stipendier från bland annat din kommun i Sverige eller föreningar och församlingar du är med i. Tänk dock på att vara ute i god tid med din ansökan för stipendier.

Är det värt att betala för att studera i USA?

Boosta ditt CV med studier i USA

Att plugga i USA är inte bara en häftig och unik upplevelse där du träffar nya vänner från hela världen, det ger dig också en chans att bättra på meriterna i ditt CV. Genom studier i världsklass från college och universitet i USA kan du enklare sticka ut från mängden när det är dags att kriga dig in på arbetsmarknaden – oavsett om du har fullbordat en master eller endast har studerat en termin på college. Här kan du läsa mer om att Boosta ditt CV med studier i USA.

Det sanna värdet av att studera i USA

Förutom att förbättra sitt CV, vad är egentligen det sanna värdet av att studera i USA? Det är en fråga som Karolina Hall ofta får och något som hon reflekterat över efter att ha bott och studerat i södra Kalifornien i sju år. Varför valde hon just USA och har hon någon gång ångrat sitt val? Här delar hon med sig av sin egna erfarenhet.