College och Universitet i USA

Skillnad på college och universitet i USA

College och universitet i USA räknas som högre studier och finns på två nivåer: Undergraduate och Graduate. Undergraduate motsvarar studier på kandidatnivå. Graduate motsvarar studier på masternivå samt doktorsstudier.

I USA finns det vissa skillnader mellan college och universitet, även om dessa skillnader inte är strikt definierade och kan variera beroende på region och institution. Här är några allmänna skillnader och kännetecken mellan college och universitet i USA:

Storlek och omfattning:

College: Colleges i USA är vanligtvis mindre i omfattning och fokuserar ofta mer på grundutbildning (undergraduate) och undervisning. De kan erbjuda kandidatexamen (Bachelor’s degrees) och ibland även associate’s degrees.

Universitet: Universitet i USA är vanligtvis större och har ett bredare utbud av akademiska program. De kan erbjuda kandidatexamen, masterexamen, doktorandprogram och forskningsmöjligheter. Universitet har oftast mer forskning och en bredare variation av avdelningar och skolor.

Undervisningsmetod:

College: Colleges lägger ofta stor vikt vid undervisning och personlig kontakt mellan lärare och studenter. Små klasstorlekar och nära relationer mellan studenter och fakultet är vanliga.

Universitet: Universitet kan vara mer forskningsfokuserade och har ibland större klasstorlekar. Forskning är ofta en viktig del av universitetens uppdrag och många universitetsprofessorer är också aktiva forskare.

Utbud av akademiska program:

College: Colleges kan ha ett begränsat utbud av akademiska program och specialisera sig på vissa områden, såsom konst, humaniora eller yrkesutbildning.

Universitet: Universitet har oftast ett bredare utbud av akademiska program och kan erbjuda allt från liberal arts och vetenskapliga ämnen till professionella program som medicin, juridik och ingenjörsvetenskap.

Grader och forskning:

College: Många colleges erbjuder kandidatexamen (Bachelor’s degree) och kan ha vissa masterprogram. Forskning på colleges är oftast mindre omfattande jämfört med universitet.

Universitet: Universitet kan erbjuda kandidatexamen, masterexamen, doktorandprogram och har oftast en större forskningsnärvaro med möjligheter för studenter att delta i forskningsprojekt.

Det är viktigt att notera att dessa är allmänna skillnader, och det finns undantag. Dessutom använder olika regioner och skolor ibland termerna college och universitet på olika sätt.

Vad är ett community college?

Community college motsvarar i det svenska utbildningssystemet ett mellanting mellan gymnasium och högskola/universitet och är vanligtvis ett studieförberedande program på två år eller erbjuder en mer yrkesinriktad utbildning. Community college drivs vanligen offentligt och har oftast betydligt lägre pris än de flesta universitet och privata college. Istället för att du läser fyra år på ett universitet/college för att få en Bachelor degree väljer många studenter att läsa sina första två år på ett community college för att få en AA/AS examen som går att tillgodoräkna sig så att du endast behöver läsa två år på ett universitet/college. Detta kallas att du gör en transfer. En del community college har samarbetsavtal med större universitet/college vilket garanterar att du kan slutföra dina studier på önskat universitet/college. Ett exempel på det är Santa Barbara City College som har samarbetsavtal med flera universitet i Kalifornien däribland University of California Santa Barbara (UCSB) som är del av det välrenommerade universitetssystemet “University of California”.

Vad är skillnaden mellan ett community college och city college?

Begreppen “community college” och “city college” används ibland omväxlande eller synonymt, men det kan finnas skillnader beroende på region och institution. I vissa områden används termerna i stort sett likvärdigt för att beskriva högskolor eller colleges som erbjuder en mängd olika akademiska och yrkesinriktade program. Det är viktigt att förstå att det inte finns en universell standard för vad dessa termer innebär, så det kan vara en viss variation i hur de används.