College och Universitet i USA

Skillnad på college och universitet i USA

College och universitet räknas som högre studier och finns på två nivåer: Undergraduate och Graduate. Undergraduate motsvarar en kandidatexamen och Graduate motsvarar studier på masternivå inklusive doktorsstudier. På ett college kan man endast studera fyra år och ta en kandidatexamen medan på ett universitet kan man ta både en kandidatexamen och en master och därefter fortsätta med forskningsstudier. College har generellt sätt färre elever än universiteten.

Vad är ett community college?

Community college motsvarar i det svenska utbildningssystemet ett mellanting mellan gymnasium och högskola/universitet och är vanligtvis ett studieförberedande program på två år eller erbjuder en mer yrkesinriktad utbildning. Community college drivs vanligen offentligt och har oftast betydligt lägre pris än de flesta universitet och privata college. Istället för att du läser fyra år på ett universitet/college för att få en Bachelor degree väljer många studenter att läsa sina första två år på ett community college för att få en AA/AS examen som går att tillgodoräkna sig så att du endast behöver läsa två år på ett universitet/college. Detta kallas att du gör en transfer. En del community college har samarbetsavtal med större universitet/college vilket garanterar att du kan slutföra dina studier på önskat universitet/college. Ett exempel på det är Santa Barbara City College som har samarbetsavtal med flera universitet i Kalifornien så som: Antioch University, Arizona State University, flera av California State University och University of California så som UCSB.

Vad är skillnaden mellan ett community college och city college?

Det är samma sak.