Villkor för ansökan till college & universitet

Ansökan – Så här går det till

1. Välj skola och utbildning på Calistudies.se

2. Ansök genom Calistudies ansökningsformulär för college & universitet.

3. En personlig handläggare går igenom din ansökan.

En personlig handläggare går igenom din ansökan och återkommer med instruktioner för nästa steg beroende på vilket skola du valt. Du fyller i kompletterande handlingar och Calistudies skickar därefter ansökan till skolan.

4. Sök studiemedel från CSN

Vi hjälper dig med ansökan.

5. Vänta på antagningsbesked från skolan.

6. Acceptera din plats.

7. Sök visum, boka flygbiljett, boende och försäkring.

Vi hjälper dig att söka visum. När du fått hem ditt studentvisum så bokar du din flygbiljett och tecknar en försäkring för utlandsstudier hos valfritt försäkringsbolag. Om önskemål finns så delar vi dina kontaktuppgifter med andra kursdeltagare och skickar dig tips och information om var du på egen hand kan hitta ett boende.

Ansökningshandlingar

Anmälan görs på Calistudies hemsida men själva ansökningen görs via skolans ansökningsformulär och den sökande ingår därmed avtal med utbildningsanordnaren. Calistudies ansvarar endast för förmedlingen av ansökningshandlingarna mellan den sökande och skolan. Det är således skolans villkor och regler för antagning och betalning av undervisning, ansökning och andra eventuella avgifter som gäller. Calistudies arbetar konstant med att upplysa om utbildningsanordnares villkor men kan inte ansvara för eventuella ändringar som skolorna gör. För aktuella villkor och regler vänligen se respektive skola. Genom att skicka oss ansökningsformuläret undertecknar och godkänner den sökande utbildningsanordnarens samt Calistudies villkor samt ger oss rätten att förmedla ansökningshandlingarna. Väljer du att skicka in viktiga dokument tänk på att alltid skicka oss kopior och inte originalhandlingar. Genom att godkänna våra villkor godkänner du också att ansökningshandlingarna är äkta.

Behörighetskrav

Se respektive skola.

Finansiering

Studiemedel kan sökas hos CSN efter det att du fått antagningsbeskedet från skolan, det är därför bra att skicka in din ansökan i god tid. Studiemedel består av bidrag och lån. Calistudies ansvarar ej för om den sökande blir beviljad studiemedel eller ej. Det är upp till den sökande att kontrollera om han eller hon är berättigad till studiemedel. Vi reserverar oss för ändringar hos CSN som kan påverka våra beräkningar. För aktuella belopp och mer information se CSN’s hemsida.

Kostnader

Kostnaden för att studera skiljer mellan olika skolor. Se kostnader för respektive skola. Kursavgifter och andra avgifter som listas är utbildningsanordnarens avgifter och betalas direkt till utbildningsanordnaren. Calistudies kommer således, till skillnad från några av våra konkurrenter, inte hålla på dina pengar för kursavgifter utan förser dig istället med instruktioner om hur du betalar direkt till utbildningsanordnaren. Precis som i Sverige när du studerar på en högre nivå så tillkommer kostnader för kurslitteratur. Andra kostnader som tillkommer är flygresa, visum, boende, fickpengar och försäkring. Vi rekommenderar att hålla utkik på campus efter möjlighet att låna eller köpa begagnad kurslitteratur för att hålla nere kostnaderna. Calistudies ansvarar inte för eventuella prisjusteringar skolan gör som kan komma att påverka våra beräkningar. För aktuella belopp se utbildningsanordnarens hemsida.

Betalningsinformation

Kursavgifter och eventuella andra avgifter betalas till respektive skola.

Försäkring

Vissa skolor kräver att du tecknar deras egna försäkring, se respektive skola. Du ansvarar själv för att teckna en försäkring utöver den du har på skolan. När du pluggar i USA är det extra viktigt att ha en ordentlig försäkring. Sjukvård, olyckor eller avbrutna studier kan bli väldigt dyrt om du inte är försäkrad. När du studerar på vissa skolor är det obligatoriskt att teckna deras sjukförsäkring men den täcker långt ifrån allt. Vi rekommenderar starkt att kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig. Tänk på att försäkringsreglerna skiljer sig om du ska vara borta på en kortare semester eller om du ska vara borta en längre tid för studier.

Visum

Visum går att söka så snart man fått antagningsbeskedet från skolan. Calistudies ansvarar inte för visum. Det är den sökandes eget ansvar att ordna det visum som krävs för utlandsstudier. Vi förser den sökande med information samt det underlag som behövs från respektive skola samt instruktioner hur man söker visum. När den sökande fått det visumunderlag som behövs så är det amerikanska ambassaden man vänder sig till vid eventuella problem. Calistudies ansvarar inte för ändringar, merkostnader, väntetider eller problem som uppstår för den sökande. Att få visum är en långdragen och komplicerad process och vi rekommenderar att skicka in ansökan så fort man tillhandahållit det underlag som behövs för att slippa stress.

Boende

Du ansvarar själv för att anordna ditt boende när du studerar på college och universitet. Vissa skolor har eget studentboende, se vad som gäller för respektive skola.

Personuppgifter

När du ansöker via Calistudies lämnar du dina personuppgifter samt betyg. Du godkänner därmed att vi delger dessa till tredje part, det vill säga skolan du ansöker till, för att de ska kunna hantera din ansökan. Vi förbinder oss att inte sprida uppgifterna vidare där det ej är nödvändigt för att hantera din ansökan.

Återbetalning, ändringar före kursstart, avbokning och uppskjutning av studier

För avbokning, uppskjutning av studier och återbetalning gäller respektive skolas villkor. Calistudies finns för att hjälpa dig och det är därför viktigt att du informerar oss så fort som möjligt för att öka chanserna att få tillbaka pengar eller få igenom ändringar.

Ansvar, antagning, klagomål och resa

Calistudies kan inte hållas ansvariga för om du blir antagen till skolan eller ej utan ansvaret ligger hos skolan. Innan avresa hanterar vi på Calistudies de allra flesta frågor angående utbildningen men väl på plats ska du dock i första hand vända dig till personalen på skolan. Eventuella klagomål rörande utbildningen skall i första hand framföras till respektive utbildningsanordnare. Vi på Calistudies finns dock alltid till hands för att försöka hjälpa dig i den mån vi kan. Vänta alltid med att boka resa och boende tills du fått bekräftat att du blivit antagen, fått visum och har tillräckliga medel för att finansiera dina studier.

Övrigt

När du accepterar villkoren och skickar in din ansökan på Calistudies hemsida intygar du att du är över 18 år eller har målsmans godkännande. Tänk på att skolorna kräver att du är minst 18 år vid inskrivningen. Calistudies strävar alltid efter att tillhandahålla aktuell och korrekt information men reserverar oss för tryckfel, ändringar skolorna gör, valutakursändringar, ändring av skatter med mera samt fråntar sig allt ansvar för skada som drabbar resenären pga katastrof, strejk eller annan force majeur. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra uppgifter på vår hemsida samt i tryckt material som broschyrer. Calistudies fråntar sig allt ansvar för eventuella felaktiga uppgifter uppkomna på hemsida, katalog eller prislista.

Företagsinformation

Calistudies är registrerat under företagsnamnet Brorell & Partners AB och är registrerat på adressen Surbrunnsgatan 56, 113 48 Stockholm.