Bokningsvillkor för språkresor

Anmälan till språkkurs

För att boka en språkkurs börjar du med att fylla i ansökningsformuläret för språkresor på hemsidan. I formuläret kan du välja om du vill ha ett avbeställningsskydd för kurs och inkvartering

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar dig att teckna avbeställningsskydd om du blir tvungen att avboka din språkkurs. Avbeställningsskyddet gäller vid akut sjukdom, olycksfall, eller dödsfall inom familjen (föräldrar, syskon, barn, make/maka, sambo). Om du behöver avboka av dessa skäl återbetalas alla kurs- och inkvarteringsavgifter som betalats till Calistudies. Avbeställning börjar med att du meddelar oss och kompletteras sen skriftligen till vårat kontor senast sista helgfria vardag innan kursstart eller innan inflyttning i boende bokat genom oss (beroende på vad som kommer först). Avbeställning ska styrkas med ett personligt och ojävigt läkarintyg som utförts innan kursstart/inflyttning. Avbeställningsskyddet täcker inte sjukdomar och andra hälsoproblem som du redan hade vid bokningstillfället. Du ansvarar själv för att avbeställningen kommit fram till oss. Har du bokat flera kurser måste du teckna separata avbeställningsskydd för varje kurs.

Bokningsbekräftelse

Calistudies sammanställer anmälan och skickar ut en faktura på första delbetalningen på 1000 kr.  Avbeställningsskyddet tecknas genom att lägga till 400 kr i den första delbetalningen. Avbeställningsskydd kan endast tecknas i samband med anmälan till språkkursen och kan inte tecknas vid ett senare tillfälle.

Gör en första delbetalning

Fakturan betalas till vårt bankgiro och anmälan blir därmed bindande. Första delbetalningen ingår i kursens/resans totalpris och dras av från din slutfaktura, Calistudies tar inte ut någon egen avgift och vi har inga dolda avgifter. Sker anmälan 35 dagar innan kursstart eller mindre så sammanställs en faktura på hela kursbeloppet som betalas omgående. När vi mottagit din betalning anmäler vi dig till skolan. Glöm inte att skriva namn och kursort vid betalning.

Bekräftelse och slutbetalning

När vi har fått ditt antagningsbesked från skolan skickar vi dig en bekräftelse med mer information om skolan, försäkring, boende, CSN och slutfaktura. Slutbetalning gör du till vårt bankgiro senast 35 dagar före kursstart. Undantag görs vid sen anmälan, se nedan. Glöm inte att skriva namn och kursort vid betalning.

Boendeinformation

Cirka två veckor före kursstart får du information om kursstart och eventuellt boende.

Sen anmälan

Anmäler du dig 34 dagar före kursstart eller mindre debiteras du 400 kronor. Ingen delbetalning sker utan allt betalas in direkt efter vi mottagit din anmälan och skickat dig en faktura. Observera att du bör anmäla dig minst två månader innan om kursen kräver visum eller om du är beroende av att finansiera studierna med CSN.

Avbokning

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före kursstart återbetalas hela avgiften förutom första delbetalningen och avbeställningsskydd.

Vid avbokning 30 till 15 dagar före kursstart tillkommer det förutom avgiften för första delbetalningen och avbeställningsskydd en avbeställningskostnad på 1500 kr plus eventuella avbeställningskostnader från skolan.

Vid avbokning 14 arbetsdagar till 1 helgfri vardag före kursstart tillkommer det förutom avgiften för första delbetalningen och avbeställningsskydd en avbeställningskostnad på 3 000 kr plus eventuella avbeställningskostnader från skolan.

Vid avbokning senare än 1 helgfri vardag före kursstart utgår ingen återbetalning av avgift. Calistudies kommer dock att undersöka med skolan om det är möjligt att återbetala någon del av kurs- och boendeavgifterna.

Ändring av bokning

Ändringar på bokad språkresa som kommer in senast 31 dagar före kursstart debiteras 400 kronor. 30 dagar före kursstart till kursslutsdagen debiteras 800 kr samt eventuell ombokningskostnad från skolan. Vill du göra någon ändring efter kursstart debiteras du enligt skolans villkor. Byte av skola innan kursstart räknas som avbokning/nybokning.

Avbruten kurs

Om du av någon anledning måste avbryta påbörjad kurs så har Calistudies ingen skyldighet att återbetala avgiften för kurs eller boende.

Försäkring

Rese- och sjukförsäkring är obligatoriskt oavsett kursens längd. Vid ankomst till skolan behöver du visa upp ett intyg på att du är försäkrad för att påbörja studierna. Det är extra viktigt med en bra försäkring när du studerar i USA. Sjukvård, olyckor eller avbrutna studier kan bli väldigt dyrt om du inte är försäkrad. Tänk på att en hemförsäkring normalt gäller 45 dagar utomlands och är ofta bristfällig, den täcker t.ex. inte studier. Vi rekommenderar starkt att kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig. Språkskolorna erbjuder en egen försäkring för detta som vi kan hjälpa dig att teckna. Kontakta oss för fullständig information.

Resa och visum

Resa till och från kursorten ingår ej i våra arrangemang eftersom det ofta blir billigare att boka själv. Vänta alltid med att boka resa tills du fått bekräftelse att du blivit antagen, har tillräckliga medel för att finansiera dina studier och fått visumet beviljat för de kurser där det krävs. Alla våra språkskolor erbjuder transfer till och från skolan, kontakta oss få berättar vi mer.

Visum går att söka så fort man fått antagningsbeskedet från skolan. Calistudies ansvarar inte för visum. Det är den sökandes eget ansvar att ordna det visum som krävs för utlandsstudier. Vi förser den sökande med information samt det underlag som behövs från respektive skola. När den sökande fått det visumunderlag som behövs så är det amerikanska ambassaden man vänder sig till vid eventuella problem. Calistudies ansvarar inte för ändringar, merkostnader, väntetider eller problem som uppstår för den sökande. Att få visum är en långdragen och komplicerad process och för att slippa stress rekommenderar vi starkt att skicka in ansökan så fort man tillhandahållit det underlag som behövs. Observera att kostnader för visum tillkommer och inte ingår i kurspriserna.

Priser och information

Calistudies strävar alltid efter att tillhandahålla aktuell och korrekt information men reserverar oss för tryckfel, ändringar skolorna gör, valutakursändringar, ändring av skatter med mera samt fråntar sig allt ansvar för skada som drabbar resenären pga katastrof, strejk eller annan force majeure. Calistudies fråntar sig allt ansvar för eventuella felaktiga uppgifter uppkomna på hemsida, katalog, broschyr eller prislista och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa.

Priser anges i svenska kronor där 1 USD motsvarar 8.57 SEK, om inget annat anges. Vid sammanställning av faktura korrigeras priset alltid efter dagens dollarvärde.

Personuppgifter

När du ansöker via Calistudies lämnar du dina personuppgifter. Du godkänner därmed att vi delger dessa till tredje part det vill säga skolan du ansöker till för att de ska kunna hantera din ansökan. Vi förbinder oss att inte sprida uppgifterna vidare där det ej är nödvändigt för att hantera din ansökan. Om det mot förmodan skulle behöva göras kontaktar vi dig för ett godkännande.

Ansvar

När du accepterar villkoren och skickar in din ansökan via Calistudies hemsida intygar du att du är över 18 år eller har målsmans godkännande. Innan avresa hanterar vi på Calistudies de allra flesta frågor angående utbildningen men väl på plats ska du dock i första hand vända dig till personalen på skolan. Eventuella klagomål rörande utbildningen skall i första hand framföras till respektive utbildningsanordnare. Vi på Calistudies finns dock alltid till hands för att försöka hjälpa dig i den mån vi kan. Genom att godkänna våra villkor godkänner du också att ansökningshandlingarna är äkta. Falska ansökningshandlingar är ett brott som kan komma att anmälas och inga kostnader kommer att återbetalas om det visar sig vara förfalskade ansökningshandlingar. Calistudies ansvarar ej för om den sökande blir beviljad studiemedel eller ej. Det är upp till den sökande att kontrollera om han eller hon är berättigad till studiemedel. Vi reserverar oss för ändringar hos CSN som kan påverka våra beräkningar.

Företagsinformation