Datum & priser på Berkeley College

Terminsstart 2023

Berkeley College har tre terminer och startdatum per år och vi rekommenderar att man ansöker så tidigt som möjligt, dock senast 3-4 månader innan startdatum. Terminerna är 15 veckor långa och inskrivning på skolan sker cirka en vecka innan terminsstart.

Startdatum

Vintertermin 2023: 3 januari
Vårtermin 2023: 24 april
Hösttermin 2023: början på september

Priser 2023

Calistudies nära samarbete med Berkeley College innebär att vi hjälper dig kostnadsfritt med hela din ansökan till skolan.

Study Abroad | Associate’s degree | Bachelor’s degree

Terminsavgift för heltidsstudier (12-18 poäng): 13 450 USD
Akademiskt år för heltidsstudier (två terminer): 26 390 USD

M.B.A. (Master of Business Administration)

Terminsavgift (9 poäng): 9 900 USD
Akademiskt år (två terminer): 19 800 USD

Övriga avgifter som skolan har

Skolans ansökningsavgift: 50 USD
Administrativ avgift per termin: 400 USD
Teknologiavgift per termin: 450 USD
Hantering av internationell ansökan: 100 USD i samband med att du blivit antagen (skolans egna avgift).
Examensavgift: 100 USD

Betalning av kursavgifter

Betalning sker terminsvis och betalas direkt till Berkeley College.

Finansiering av studier

CSN – bidrag och lån

För att få studiebidrag samt studielån krävs det att du är heltidsstuderande vilket motsvarar cirka fyra kurser per termin (12 poäng).

Här kan du läsa om hur du finansierar dina studier samt hur mycket lån och bidrag du kan få från CSN

Stipendium

Berkeley College har bra möjligheter till stipendium för dig som internationell student. För dig som tänkt att läsa study abroad, associate’s eller bachelor’s degree erbjuder Berkeley College möjligheten att ansöka om stipendium. Om du blir beviljad stipendium får du minst 10% upp till 25% rabatt på terminsavgiften. Har du höga betyg finns det en möjlighet att ansöka till skolans “Honors program” vilket ger 50 % rabatt på den årliga kursavgiften. Ansökan om stipendium görs i samband med ansökan till skolan och kan skilja sig beroende på vilken termin du planerar att läsa. Kontakta oss så ser vi vilka möjligheter som finns för just dig.

Mathias Calistudies

Hej! Hör av dig till mig så svarar jag på dina frågor.

Jag har tidigare varit student i USA.

Mathias Brorell, Calistudies

Kom igång med din ansökan

Skicka in din ansökan så kontaktar vi dig och går sedan vidare med ansökan till skolan.

Calistudies hjälper dig kostnadsfritt.