Uppdatering 2021-10-27: Läs det senaste om att studera i USA och Covid-19 här.

Det dyker ständigt upp frågor kring huruvida Covid-19 pandemin kommer att påverka ens studier i USA. Detta gäller både för studenter som redan är på plats, men även för framtida studenter som önskar att börja plugga till kommande höst- eller vårtermin. I och med att läget fortfarande är något sånär osäkert gällande Covid-19 dividerar många skolor om studenterna ska återgå till det fysiska klassrummet eller om lektioner ska fortsätta hållas online. Om du vill studera på Santa Barbara City College det kommande läsåret har vi dock glädjande nyheter. Nedan kan du ta del av SBCC uppdaterade plan för läsåret 2021/2022.

Santa Barbara City College släpper pressmeddelande

Vaccinationer fortsätter att delas ut på löpande band i USA. Därtill har Biden-administrationen tilldelat Covid-riktlinjer för hela läsåret 2021/2022. I ett pressmeddelande från Santa Barbara City College menar de på att detta kommer ge framtida studenter mycket flexibilitet för följande höst- och vårtermin. Mer specifikt innebär det att studenter som anlände till USA före mars 2020 kan fortsätta sina studier antingen helt online eller på campus. Alternativt kan de utföra sina studier med en kombination av både onlinekurser och lektioner på campus.

Hur påverkas dina studier i USA av Covid-19?

Framtida studenter får inträde till USA såvida deras utbildning inte helt och hållet är online. För att kunna studera på SBCC under läsåret 2021/2022 behöver du alltså registrera dig på kurser som hålls på campus, alternativt hybridklasser. Men åtminstone en utav kurserna du läser behöver vara på campus. SBCC har ett väldigt stort utbud av kurser och program som du kan läsa mer om här. På SBCC kan du exempelvis läsa ett Study Abroad-program. Ett Study Abroad-program innebär att du läser fristående kurser under en eller två terminer. Du kan även välja att ta ut ett certifikat på ett år eller läsa till en Associate’s degree som tar två år att slutföra.

Framtidsutsikter för att studera på Santa Barbara City College

Som det ser ut nu kommer SBCC-personal att återvända till campus gradvis under sommaren. Höstterminen kommer därmed att bestå av en kombination av kurser på campus, hybridklasser och onlinekurser. Majoriteten av kurserna kommer dock fortfarande att ske online. Med det sagt förväntar sig SBCC att återgå till en normal verksamhet till vårterminen 2022.

Vill du studera på Santa Barbara City College?

Vill du studera på Santa Barbara City College i höst? Då är det hög tid att ansöka, här kan du läsa om hur du går tillväga. Du kan även skicka in din intresseanmälan på en gång via ansökningsformuläret.

För mer information och uppdateringar gällande resterande skolor, kan du vända dig till vår ständigt uppdaterade artikel gällande skolornas påverkan av Covid-19. Har du en specifik fråga relaterat till dina framtida studier i USA? Tveka inte att kontakta oss via frågeformuläret.