Till skillnad från det svenska skolsystemet behöver du betala terminsavgifter för att studera i USA, varav en termin generellt kostar mellan 4 000 och 7 000 dollar. Därtill tillkommer kostnader för försäkring, skolböcker, material och engångskostnader för visum och ansökan till skolan. Kostnaderna varierar beroende på vilken skola du vill studera på, samt hur länge du vill vara borta. Kolla på de respektive skolorna för att jämföra kostnaderna. Alla utbildningar som erbjuds via Calistudies är dock studiemedelsberättigade, vilket innebär att du kan låna pengar från CSN för att finansiera dina studier. Calistudies hjälper givetvis dig med hela ansökningsprocessen.